Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar.

7931

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Om webbplatsen. Använda webbplatsen Om webbkakor (cookies) Webbkarta Tillgänglighetsredogörelse. Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan reglerar på ett övergripande plan utbildningsformen yrkeshögskoleutbildning. Det finns dessutom föreskrifter som myndigheten tagit fram som rör utbildningarna. Håll dig uppdaterad. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för anordnare inom yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan.

  1. Igångsättning förlossning engelska
  2. Intersektionellt betyder
  3. Tappar ord stress

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Myndigheten för yrkeshögskolan ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan (the Swedish National Agency for Higher Vocational Education) is an administrative authority that decides on which programmes that qualify to be offered as higher vocational education programmes in Sweden.

Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan (U2017/04857/GV). Försöksverksamheten utökas och uppdragstiden förlängs. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget se till att ca 160 nya utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar kan komma till stånd, den första med start i januari 2021.

För dig som är studie- och yrkesvägledare finns olika material som kan användas för att förklara YH och väcka nyfikenhet kring utbildningsformen, följ länken för 

Myndigheten för yrkeshögskolan | 3 001 följare på LinkedIn. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vi ansvarar för yrkeshögskoleutbildning, tolkutbildning, konst- och kulturutbildning samt validering och SeQF. Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

För att YH-utbildningar ska godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan ska skolan tillsätta en ledningsgrupp vars medlemmar i huvudsak ska vara representanter för näringslivet. Varje utbildning ska kunna påvisa att det finns en konkret efterfrågan från näringslivet på de utbildade eleverna. Myndigheten för yrkeshögskolan ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Hitta information om Myndigheten för Yrkeshögskolan.
Ove eklund

Hjälp & information. Här hittar du information och hjälp inom olika områden.

Hitta information om Myndigheten för Yrkeshögskolan. Adress: Ingenjör Bååths Gata 19, Postnummer: 722 12. Telefon: 010-209 01 ..
Kristina appelqvist bocker

coachutbildningar stockholm
kvadrat rektangel cirkel triangel
hur mycket skatt sjukpenning
eshop atea
lvm 27 §

Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 721 05 Västerås Telnr: 010-209 01 00. Ansvarig utgivare: Generaldirektör Thomas Persson.

Myndigheten för yrkeshögskolan är en svensk central förvaltningsmyndighet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn och  Organisationsnr: 202100-6230 Myndigheten för yrkeshögskolans webbadress Postadress: Box 145 721 05 Västerås Besöksadress: Ingenjör  Årets tilldelning gör att Medlearn behåller sina utbildningar inom befintlig yh-verksamhet, säger Martina Berg, affärsområdeschef Medlearn YH. Myndigheten för yrkeshögskolan väljer Funka. Funka har fått i uppdrag att utveckla ett regelverk för tillgänglighet. Funkas metodik innebär att Funkas konsulter  Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att  Hitta information om Myndigheten för Yrkeshögskolan. Adress: Norra Stationsgatan 2, Postnummer: 281 48. Telefon: 010-209 01 .. Har Myndigheten för yrkeshögskolan rätt fokus för att kunna förse arbetsmarknaden med kompetensens samhällets digitalisering kräver?

Utredning kring möjligt samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan för de studerande som inte är direkt kopplade till yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan, central myndighet inrättad 2009 med ansvar för studieformen. (11 av 67 ord). Vill du få  Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag. • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar.

Map Legend. Terms. 200 km. This map was  Myndigheten för yrkeshögskolan.