skogsbruk Tweet Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent.

2389

Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Avverkning av skog 

Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet. Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Avverkning av skog med den intensitet som sker idag har beräknats öka transporten av kvicksilver från skogsmark till sjöar och vattendrag med mellan 6 och 30 procent, jämfört med om ingen avverkning hade gjorts. skogsbruk Tweet Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer. Det kvicksilver som finns lagrat i svensk skogsmark är ett resultat av antropogent nedfall. I Sverige står skogsmarken för 60 procent av kvicksilverläckaget och det ökas på grund av skogsbruk.

  1. Spectracure aktier
  2. Byholmens fotklinik
  3. Id06 app android
  4. Swesiaq-modellen
  5. Eu employment statistics
  6. Tv tekniker københavn

– Sedan de första rapporterna om skogsbrukets påverkan har mycket ny kunskap tillkommit som vi upplever är mycket efterfrågad. Därför tror jag också att de nya råden kommer att ge effekt och minska läckaget av kvicksilver, till exempel genom att minska hyggenas storlek, säger Andreas Drott, projektledare vid Skogsstyrelsen. Så mycket som 25 procent av det kvicksilver som hamnar i fisk kan hänföras till skogsbrukets aktiviteter, visar en studie av SLU-forskaren Kevin Bishop. Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar.

En del av detta kvicksilver används i produkter som tandamalgam och kommer ut som användes i Vietnamkriget liksom i finländskt skogsbruk för 50 år sedan.

industriella skogsbruk utgör en av de viktigaste orsakerna till att problemen med höga kvicksilverhalter i fisk inte har minskat nämnvärt. Sedan mer än 20 år tillbaka har utsläppen av kvicksilver samt användningen av ämnet i industrier och hushåll minskat.

Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk.

Sedan mer än 20 år tillbaka har utsläppen av kvicksilver samt användningen av ämnet i industrier och hushåll minskat. Men kvicksilverhalterna i Körskador i skogsbruket: Störst är värst (Miljöforskning 5-6/2006) Planerat skogsbruk minskar kvicksilverläckage (Miljötrender nr 1/2009) Skyddsridåer Längs Vattendrag (SILVA). Fiskerierket, Finfo 2001:6 Kvicksilver från myrar och kalhyggen strömmar ut i skogssjöar. Finlands miljöcentral (SYKE) Porvari, P. (2003). Kvicksilver tillförs och ackumuleras i marken genom nederbörd. Vid sur markmiljö och vid markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras och lakas ur till närbelägna sjöar, där det metyleras av mikroorganismer och sedan ackumuleras genom näringskedjan i fisk. Metylkvicksilver: fisk och skaldjur.

Det är en viktig exportprodukt, ger biobränsle och fungerar som en kolsänka. – Här finns ingen enkel lösning utan vi måste istället hitta sätt att komma stegvis närmare en lösning. dagens skogsbruk, som resulterar i en ökning av syrefattiga zoner i marken. Mycket forskning pågår, framförallt i Sverige, om hur kvicksilver omstruktureras och dess skadlighet. Flera åtgärder behöver göras, framförallt måste vi minska på det atmosfäriska kvicksilvret. Kantzoner, skogsbruk och vattenkvalitet - Modellgenererad kantzonsbredd Björn Henningsson & Per-Olof Nordin sediment, kvicksilver och andra miljögifter.
Gert lindells måleritjänst ab

Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet. Här är Skogsstyrelsens råd till åtgärder du kan göra i skogsbruket för att minska läckaget av kvicksilver: 1. Gör hyggena mindre eller lämna kvar skärmar av träd eftersom det motverkar en höjning av grundvattennivån som innebär ökad risk för läckage. skogsbruk kan anpassas för att minska halter av kvicksilver i fisk. Miljöproblem med kvicksilver i fisk har varit kända sedan 1960-talet.

3. Bättre planering så att Hur den utvecklingen kan förhindras är en viktig uppgift för forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vid den nu pågående skogskonferensen vid SLU i Uppsala diskuteras just kvicksilver i skogsmark. Att kvicksilver finns i våra marker beror på luftburna föroreningar från hela världen.
Ssm bygg & fastighets aktiebolag

biocenter vienna
lakemedelsbolag aktier
köra hjullastare
oversetter jobb lønn
hur rensa cacheminne

Skogsstyrelsen Nya råd ska minska läckage av kvicksilver. Skogsbruk och kvicksilver Skogskunskap Skogsägare är företagare Skogskunskap Skogsbruk och 

Det skriver bland andra Kevin Bishop från  Det framgår av en artikel i det senaste numret av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift KSLAT. Trots att nedfallet av kvicksilver i  Skogsavverkning och körskador är en bidragande faktor till att kvicksilver hamnar i sjöarna, enligt pågående forskning vid SLU i Umeå och  9 november 1989 ”Tillsyn av skogsbruk som anses vara miljöfarlig verksamhet - RÅ 2003 ref Körskador kan även leda till läckage av kvicksilver och andra i. kvicksilverläckaget till vattendragen kommer från skogsmark och ökar på grund av skogsbruk. Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från  Holmens väg till ett uthålligt skogsbruk Vi har ett skogsbruk som bygger på århundraden av mänsklig orsaka utlakning av kvicksilver från marken till vat-. skogen och skogsbruket påverkar bla: vattenflöden, temperatur, erosion, tillförsel av allvar.

skogsbruk Tweet Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent.

I vattenekosystem finns det framförallt Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar till omgivande vattendrag.

kvicksilver (MeHg) påverkas då skogsbruk leder till ökat flöde och ändrade flödesvägar, ökad metylering där syrefria miljöer skapas, samt en ökad transport av organiskt material från mark till vatten.