3 6 § Lokala kollektivavtal Lokala avtal hos arbetsgivaren, som ingåtts med stöd av andra centrala avtal, får tillämpas på anställda enligt detta avtal där detta särskilt anges och under

2582

Vilka skillnader finns i villkorsavtalet jämfört med avtalen ni nu sagt upp? – Till exempel har vi just nu timsemester, det finns inte i villkorsavtalet utan där är det dagsemester som gäller. Även när det gäller traktamenten finns vissa skillnader. För Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, var beskedet väntat.

Läkarbesök och vissa tandläkarbesök Villkorsavtal-T ger dig som statligt anställd rätt att vara ledig utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravård eller blodgivning. Du får också vara ledig utan löneavdrag för Arbetsgivarverket informerar. Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

  1. Utkastad från skolan
  2. Krusa örngottsband

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 2017-10-01 enligt förhand-lingsprotokoll 2017-10-04, inklusive ändringar och 10 kap. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning 3 kap. 1,2,3,4,5,6, §§, 12 kap. 4 § 2 st. samt Avtal om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands 11 kap. Flyttersättning och ersättning vid annan resa än tjänsteresa 3 kap. 7,8,9,10,11 §§ Bilaga till 11 kap, Flyttersättning Bilaga 3 i sin helhet 12 kap.

Lokalt avtal om arbetstid får inte innebära att mindre förmånliga regler ska tilläm- pas för arbetstagarna än som följer av EG:s arbetstidsdirektiv (se 3 § 4 st. ATL).

15 st branschavtal (KFS). • 6 st HÖK/AB (Pacta/SKR). • 3 st ÖLA/AB med bilagor (Pacta). • RiB (Deltidsbrandmän).

Villkorsavtalet kräver att förändringar görs i lönesystemen och det är tillsammans med behovet av utbildningsinsatser för de som hanterar systemen motiven för att Villkorsavtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2013. I förhållande till ALFA har Villkorsavtalet en annan kapitelindelning.

- Charlott Nyman. ST och LF - Mats-Åke Moritz Lundkvist VA Villkorsavtalet löneutbetalningar, semester, tjänstledighet, m.m.. Vi diskuterade flera gånger med ST och Saco-S.

mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet ST-medlem. Du som är ST-medlem eller oorganiserad omfattas av kollektivavtalet Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig Om du har en statlig tillsvidareanställning* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad statlig anställning.
Lärarförbundet försäkring sjukskrivning

ATL). Avtalet heter Villkorsavtal-T.

13 § eller enligt bilaga 2 och bilaga 5 gäller tills vidare under Villkorsavtalets giltighetstid med tre månaders uppsägningstid. Fredsplikt m.m.
3 matters

gruppovningar ledarskap
zalando betalningspåminnelse
kommunalråd göteborg lön
korkort 17 ar och 9 manader
boende tvaaker
stockholms marin bullandö
elisabeth björnsdotter rahm riksdagen

om det statliga villkorsavtalet erfarenhet i att skriva fram policydokument samt Fackförbundet ST och Stefan Lennartsson för Saco och Jenny Bengtsson för 

Villkorsavtalet tecknas i två versioner, "Villkorsavtal" som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S samt SEKO och "Villkorsavtal-T" som  DIK har påverkan genom en plats i Saco-S styrelse.

15 st branschavtal (KFS). • 6 st HÖK/AB (Pacta/SKR). • 3 st ÖLA/AB med bilagor (Pacta). • RiB (Deltidsbrandmän). • PAN (Personlig assistans 

Giltighetstid Avtalet gäller från och med 2013-12-01 med samma giltighetstid och uppsägningstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Stockholm, 1 december 2013 SACO (avtalsfrågor Villkorsavtalet-T) Karin Edstrand 08-700 08 48 ST(avtalsfrågor Villkortsavtalet) Marianne Ericsson 08-700 09 94 Sammanfattning Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera.

Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under  Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-29. Pris: 100 kr/st. Den sammanlagda arbetstiden (10 b § ATL). − Arbetsgivarens skyldighet att föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid (11 § 1 st ATL). Lokalt avtal om arbetstid får inte innebära att mindre förmånliga regler ska tilläm- pas för arbetstagarna än som följer av EG:s arbetstidsdirektiv (se 3 § 4 st.