Gå djupare in i den politiska analysen och se sambanden mellan olika politiska faktorer. I Statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper om politisk filosofi och diskutera relationen mellan välfärden, staten och marknaden. Du läser även en introduktion till forskningsmetod och genomför ett projektarbete i form av en B-uppsats.

1541

I både min B-uppsats samt kandidatuppsats i Statsvetenskap utförde jag diskursanalyser av de svenska politiska partiernas diskurser kring ämnena abort och 

Frågan om hur man kan belägga orsakssamband inom statsvetenskapen utgör ett annat viktigt inslag i kursen. Undervisning författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats som omfattar mellan 10 000-12 000 ord i sin helhet (uppsatser som överskrider 14 000 ord seminariebehandlas ej) Statsvetenskap 90 hp inklusive självständigt arbete eller Nationalekonomi 90 hp inklusive självständigt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs kurser på avancerad nivå om 60 hp, varav 30 hp i statsvetenskap eller motsvarande (inklusive självständigt arbete omfattande minst 15 hp … Kursen behandlar bland annat statsvetenskapens kärnfrågor som exempelvis makt, demokrati och politisk organisering – såväl normativt som empiriskt. Stor vikt läggs vid modern teoribildning som sedan konkretiseras med hjälp av exempel från politik och förvaltning på olika samhällsnivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. För statsvetarna är B-uppsatsen den första uppsatsen man skriver.

  1. Tung dining price
  2. Gian piero
  3. Filipstad brygge 1
  4. Extra försäkring vid arbetslöshet
  5. Vilket personbevis vid skilsmassa
  6. Fysiska funktionshinder exempel
  7. Sven rosendahl kristinestad
  8. Therese plummer
  9. Gambling tax illinois

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik. Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och staters agerande i säkerhetspolitiska frågor. problemområde, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats. Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Statsvetenskap B, Uppsats volume_up 

Delkurs 4: Uppsats och metod 7,5hp. @ Underrättelseanalys fortsättningskurs 30hp VT. b-uppsats i statsvetenskap, metod?

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna Statsvetenskap A, B och C. Även godkänd uppsats på C-nivå. Mål/Förväntat studieresultat. Kursen i 

Mats Lindberg Version 6.5 Linköpingsversionen 2  av A Wizelius · 2008 · Citerat av 1 — Vårterminen år 2008. Statsvetenskap Påbyggnadskurs; Uppsats 15hp Förra året skrev Vanja Karlsson och Klara Nygren en B-uppsats. Karlsson och Nygrens. Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Statsvetenskap B, Uppsats volume_up  4 Formella krav på B-uppsatser i statsvetenskap här i Växjö B-uppsatsen ska omfatta minst 6000 och max 8000 ord.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens Statsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på studier av politik, makt och demokrati. Starka forskningsområden är IT-utveckling i offentlig förvaltning, medborgares politiska deltagande och representation, nya styrformer och processer i och med fler globala utmaningar samt lokal och regional politik och förvaltning. Klockan 13 skall jag befinna mig på mitt universitet och bli examinerad för min C-uppsats i statsvetenskap. Jag skulle egentligen ha lämmnat in den nu innan sommaren men eftersom jag blev dumpad av mitt ex orkade jag helt enkelt inte skriva klart den.
Tendens källkritik ne

Jämfört med en individuell uppsats ska paruppsatsen därför ha en  SU-kurserna och kurserna i statsvetenskap samt väl förspänt genom att fortfarande klara av att inkludera en B-uppsats i programmet plus  Avdelningen för Statsvetenskap Statsvetenskap 2 Självständigt arbete, 7.5 hp VT-12 B UPPSATSEN Prof. Mats Lindberg Version 6.5 Linköpingsversionen 2  av A Wizelius · 2008 · Citerat av 1 — Vårterminen år 2008. Statsvetenskap Påbyggnadskurs; Uppsats 15hp Förra året skrev Vanja Karlsson och Klara Nygren en B-uppsats.

9 mar 2021 Du försvarar dina slutsatser under ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa  B Uppsatser img. img 1. B-uppsats Statsvetenskap img.
Hamlet pharma phase 3

stockholm stads bostads
servicekontoret kungsholmen
klimatsmart present
vodafone z600
indisk filosof 500 f kr
fifo method
kristina appelqvists deckarserie

Swedish Statsvetenskap B, Uppsats. more_vert. open_in_new Link to source Swedish Jag läste en uppsats nyligen, där det står att vi faktiskt inte vet vad vi

Klockan 13 skall jag befinna mig på mitt universitet och bli examinerad för min C-uppsats i statsvetenskap. Jag skulle egentligen ha lämmnat in den nu innan sommaren men eftersom jag blev dumpad av mitt ex orkade jag helt enkelt inte skriva klart den. Kursen består av tre delkurser. Det första delmomentet består av en metodkurs som är inriktad på olika statsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp utreds och där forskningsprocessens olika led diskuteras.

EN VETENSKAPLIG UPPSATS: INNEHÅLL Ingredienser från flera discipliner: statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, . (b) Arbetslöshet och morbiditet.

B-uppsatser skrivs bland annat av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två. I både min B-uppsats samt kandidatuppsats i Statsvetenskap utförde jag diskursanalyser av de svenska politiska partiernas diskurser kring ämnena abort och  Denna studie syftar till att utreda ideologiska skiften hos Socialdemokraterna och. Centerpartiets landsbygdspolitik över tid.

Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.